Ik wil meer informatie over:

Uitvoeren taken Casemanager

Als u de openstaande taken wilt uitvoeren, kunt u dit doen vanaf het Homescherm. U ziet de openstaande taken voor u binnen de Berichtenbox.

  • Vanaf de Berichtenbox kunt u een taak openen door te klikken op de taak binnen de berichtenbox. 
  • U komt nu direct terecht bij het tabblad verrichtingen binnen het verzuimdossier van de desbetreffende werknemer.
  • U ziet in dit voorbeeld dat de Langdurig ziekmelden UWV taak openstaat. Nadat u deze taak heeft uitgevoerd kunt dit registreren.
  • U klikt op de blauwe tekst uitvoeren en daar er geen tijdsregistratie nodig is voor deze taak is deze verwerkt op de tijdlijn van het verzuimdossier. U kunt vervolgens op de blauwe knop Ok klikken en de uitgevoerde taak is opgeslagen.
  • In een volgende taak van een andere werknemer ziet u binnen de berichtenbox dat u een evaluatieformulier moet opstellen of vervroegde WIA kunt aanvragen. In dit geval kiezen wij voor het opstellen van het evaluatieformulier door hier op te klikken.
  • Nadat u het evaluatieformulier heeft ingevuld, kunt u hier registreren dat de taak is uitgevoerd. 
  • Bij deze taak is tijdsregistratie wel verplicht en daarom kunt u hier de tijd invullen hoe lang u bezig bent geweest met deze taak.
  • Vervolgens klikt u op de blauwe knop Ok om op te slaan.
  • Zo kunt u alle taken die voor u openstaan binnen de berichtenbox afwerken.