Ik wil meer informatie over:

Bewerken en uploaden medische formulieren

Als u de gegenereerde medische formulieren wenst te downloaden, bewerken en vervolgens weer te uploaden dan kunt u dit al volgt doen.
 

  • Ga naar het verzuimdossier en vervolgens naar het medische dossier.
  • U kunt hier het advies rapport of medisch rapport downloaden welke in concept staat. Dit doet u door te klikken op de zin met datum er achter.
  • Vervolgens zal iOne het rapport downloaden naar uw computer en kunt u deze openen.
  • Binnen dit Word document kunt u wijzigingen aanbrengen en aanvulling geven.
  • Sla het Word document op op uw pc.
  • Klik binnen iOne op het diskette icoontje om uw aangepaste document te uploaden. Kies het door u opgeslagen bewerkte bestand en iOne zal deze uploaden naar hetzelfde veld.
  • Mocht iemand anders of uzelf nogmaals het document willen downloaden dan klikt u weer op de zin van het rapport en u zult zien dat de aangepaste versie hier nu onder staat.
  • Vervolgens kunt u op het blauwe woord concept drukken om het rapport definitief te maken.